Z kuşağı nedir? Z kuşağı hangi yılları kapsar? Z kuşağının özellikleri nelerdir?

Z kuşağı nedir, özellikleri nelerdir son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Z kuşağı özellikleri ve bu dönemde doğan çocuklar hakkında fikir almak isteyen ebeveynler bu kuşak hakkında sorular soruyor. Z kuşağının hangi yaş aralığını kapsadığı merak ediliyor. İşte merak edilen detaylar!

Z kuşağı nedir? Z kuşağı hangi yılları kapsar? Z kuşağının özellikleri nelerdir?
27 Mayıs 2022 - 23:19

Z kuşağının özellikleri ve bu neslin hangi yıllarda doğduğu araştırılıyor. Çağımızda özellikleriyle tartışma konusu yaratan Z kuşağı, gerek teknolojik yatkınlıklarıyla tüm nesillere göre en çok gündemde kalan kuşaklar arasında yer alıyor. Peki, Z kuşağı hangi yıllar, özellikleri nelerdir? İşte Z kuşağı hakkında merak edilen ayrıntılar...

Z KUŞAĞI NEDİR?

Z kuşağı veya Z jenerasyonu, 1997 ve 2012 seneleri arasında doğan insanları kapsayan temel bir demografik sınıflandırmadır. Y kuşağından sonra ve Alfa kuşağından önce gelir. Z kuşağının neredeyse tüm üyesi X kuşağının çocuklarıdır.

Z KUŞAĞI YAŞ ARALIĞI NEDİR?

Araştırmacılar ve popüler medya genellikle 1990'ların sonlarını başlangıç doğum yılları ve 2010'ların başlarını Z kuşağının bitiş doğum yılları olarak gösteriyor. Oxford Dictionaries, Z Kuşağı'nı "21. yüzyılın ikinci on yılında yetişkinliğe ulaşan nesil" olarak tanımlıyor. Oxford Learner's Dictionaries, Z kuşağını "90'ların sonu ile 2010'ların başı arasında doğmuş bir grup insan" olarak tanımlıyor. Merriam-Webster Online sözlük, Z kuşağını "1990'ların sonunda ve 2000'lerin başında doğan insanların nesli" olarak tanımlar.

Statistics Canada, Z Kuşağı'nı 1993'ten 2011'e kadar uzanan bir dönem olarak tanımlıyor. Psikolog Jean Twenge, Z Kuşağını 1995 ve 2012 yılları arasında doğanları "iGeneration" olarak tanımladı. Avustralya'nın McCrindle Araştırma Merkezi, Z Kuşağı'nı, doğum oranlarında kaydedilen bir artışla başlayan ve maksimum 15 yıllık bir kuşak tanımına uyan 1995 ve 2009 yılları arasında doğanlar olarak tanımlıyor.

Z KUŞAĞI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Küçük yaşlardan itibaren internete ve taşınabilir dijital teknolojiye erişimle büyüyen ilk sosyal nesildir. Z Kuşağı üyeleri, dijital okuryazar olmaları gerekmese de "dijital yerliler" olarak adlandırılıyor. Ayrıca, ekran bakma zamanının olumsuz etkileri, küçük çocuklara kıyasla en çok ergenler üzerinde belirgindir. Önceki nesillerle karşılaştırıldığında, bazı gelişmiş ülkelerdeki Z Kuşağı üyeleri, iyi huylu, pervasız ve riskten kaçınma eğilimindedir. Kendi yaşlarındayken öncekilerden daha yavaş yaşama eğilimindedirler, daha düşük genç gebelik oranlarına sahiptirler. Z kuşağı gençleri, akademik performans ve iş beklentileri ile önceki kuşaklardan daha fazla endişe duymaktadır ve aksi yöndeki endişelerine rağmen, 1960'lardaki emsallerine göre hazzı ertelemede daha iyidirler.

YORUMLAR

  • 0 Yorum