Adli tatil ne zaman bitiyor, kaç gün 2022?Adli tatilde hangi mahkemeler, davalar açık?

Adli tatil 21 Temmuz 2022 tarihi itibariyle başlamıştı. Adli tatilin ne zaman biteceği ve adli tatil sürecinde bakılan davalar merak konusu oldu. Adli çalışanlar her yıl dönemsel olarak bir tatil sürecine giriyor. Bu süreçte nöbetçi mahkemeler ve acil davalar çalışmaya devam ediyor. Peki Temmuz ayında başlayan adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatil kaç gün? Adli tatilde hangi mahkemeler açık? sorularının yanıtları...

Adli tatil ne zaman bitiyor, kaç gün 2022?Adli tatilde hangi mahkemeler, davalar açık?
04 Ağustos 2022 - 21:57

Adli tatil ne zaman bitiyor sorusu bir çok vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 21 Temmuz tarihinde dönemsel bir tatil sürecine giren adli çalışanlar bir süre işe ara verecek. Peki adli tatil tarihleri nedir? Adli tatil ne zaman bitiyor? Mahkemeler ne zaman açılacak? İşte tüm detaylar...

 

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR 2022?

6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu'na göre Adli tatil her yıl 21 Temmuzda başlayıp, 31 Ağustosta sona ermektedir. 2022 yılında da 21 Temmuz - 31 Ağustos arasında adli tatil dönemi gerçekleşecektir.

 

ADLİ TATİLDE HANGİ MAHKEMELER VE DAVALAR AÇIK?

Adli tatil süreci 21 Temmuz - 31 Ağustos arasında devam edecek.
Adli tatil sürecinde nöbetçi mahkemeler ve acil davalar çalışmaya devam ediyor.

Adli tatilde, aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci
atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler
ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır..

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki
iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz
dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi,
her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

 

 


YORUMLAR

  • 0 Yorum